لینک کلاسهای آنلاین لینک کلاسهای آنلاین

به اطلاع دانشجویان و اساتید محترم می رساند که سامانه جدید آموزشی با عنوان آموزشیار جایگزین سامانه قبلی ثبت نام و انتخاب واحد (سیدا) شده و کلیه امورات آموزشی در آن انجام خواهد شد آدرس آن در پرتال اصلی واحد اردبیل قسمت دسترسی سریع قرارداده شده است

سامانه آموزشیار فایلهای آموزشی و راهنمای سامانه آموزشی جدید آموزشیار

-شماره تماس پشتیبانی کلاسهای آنلاین 04531745648-04531745650-04531745649-