به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند جهت اخذ وام شهریه بانک قرض الحسنه مهر ایران و رسالت میتوانید به سامانه ساجد دانشگاه آزاد (sajed.iau.ir)مراجعه و ثبت نام نمایید

مبلغ وام پرداختی برای دانشجویان کارشناسی 50/000/000 ریال

مبلغ وام پرداختی برای دانشجویان کارشناسی ارشد 100/000/000 ریال

مبلغ وام پرداختی برای دانشجویان دکتری حرفه ای و تخصصی 200/000/000 ریال

در صورت نیاز به راهنمایی با صندوق رفاه واحد اردبیل با شماره های 31745248 و 31745247 تماس بگیرید

جهت رزرو برای تبلیغات با دفتر فناوری (31745650) تماس بگیرید یا شماره تماس خود را به ایمیل i.ghorbani@iauardabil.ac.ir ارسال کنید