به اطلاع اساتید و دانشجویان عزیز می رساند که کلاسهای آنلاین در لینک http://lms18.iauec.ac.ir/login/index.php دایر می باشد

فایل آموزشی نحوه استفاده از کلاسها ویژه دانشجویان http://iauardabil.ac.ir/Assistant/fan

فایهای آموزشی نحوه استفاده از کلاسها ویژه اساتید http://iauardabil.ac.ir/Assistant/fan

لینک واحد الکترونیک برای راهنمایی و دانلود فایلهای مورد نیاز https://azad2.iauec.ac.ir/support/

-شماره تماس پشتیبانی کلاسهای آنلاین 045317445648-04531745650-04531745649-04531745131